TESTRESULTAT FRÅN STATENS
PROVNING- OCH
FORSKNINGSINSTITUT

Objekt: Rund ugn från 1890

Miljögodkänd för eldning i
tättbebyggt område

Avgiven effekt. ~3,0 kw/kg ved

Verkningsgrad 68%

Utgående rökgastempratur: 222ºC

Kakelugnar

Traditionella kakelugnar muras på plats med speviellt kakelugnskakel, tegel och
lerbruk. Denna konstruktion, förseddmed ett energibesparande kanalsystem var
den dominerande värmekällan i svenska bostäder från 1700-talet fram tills
centralvärmen infördes.


Eftersom kakelugnar byggs med ett sinnrikt system av vertikala rökkanaler
nedbringas bränsleåtgången till ett minimum samtidigt som ugnens
värmespridande förmåga utnyttjas maximalt.


Kakelugnar är befriande från irriterande fläktsystem och kan nedmonteras, flyttas
och återuppsättas flera gånger vilket var i stil med dåtidens tänkande då hus och
husdetaljer byggdes med tanke på återanvändning.


Under vintern 2000 började jag ta fram ämnen för en kakelugn och kan idag
erbjuda en model från egen tillverkning. All tillverkning sker för hand varför
upplagan är mycket liten. Med det är också det som är det unika med att ha en
handgjord kakelugnskopia från 1700-talet. De masstilverkas inte.


Här nedan syns ett par vanliga modeller av traditionella kakelugnar.

©
2013
Företaget har F-skattebevis, ansvarsförsäkring och yrkesbevis
Kontakta mig för säkert och hantverksmässigt arbete eller för ytterligare
information.
070-446 50 53