©
2013
Historia

I bokjen "En Värmländssläkts Öden" av Rolf Lagerborg går att läsa
följande om mina anfäder.

Fem generationer byggmästare och murare och inalles 15 idkare
av det vällovliga yrket är alltför betecknande för tiden som för
släkten för att icke framhävas. Någon annan hantering än mur- och
kakelugnsmakarens ha Skraggar - om man undantager en enstaka
sadelmakare- icke gett sig in på; och det att de så envist hållit sig till
murbruket leder till tanken till släktens förhistoria - och namnet
Skragga-murbräcka. Murmästareanlagen skulle så varit ett arv och
namnet en gång öknamn på en murare, en lång och skranglig en,
som byggde och botade spisar i socknen.

Lars Skragge och hans bröder står även omnämnda i Tunanders
kakelugnsmakarbok under kända kakelugnsmakare i Stockholm
under 1700-talet.

och yrket håller sig i släkten än idag.....
Företaget har F-skattebevis, ansvarsförsäkring och yrkesbevis
Kontakta mig för säkert och hantverksmässigt arbete eller för ytterligare
information.
070-446 50 53
Bebyggelsen kring Nynäs
slott